Asigurarea calității și menținerea sistemului de management integrat

Pentru desfășurarea activității de proiectare și consultanța, CONSITRANS a stabilit și dezvoltat propriul Sistem de management al Calității/Mediului și SSM documentat prin :

  • Politica referitoare la Calitate, Mediu, SSM, RS: Politica C-M-SSM, Politica RS
  • Obiectivele calității, mediului, sănătății și securității în muncă;
  • Manualul de Management Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă (MMI);
  • Proceduri ale Sistemelor de management al calității, mediului, SSM, RS
  • Proceduri/instrucțiuni calitate, mediu, SSM pentru activitatea desfășurată;
  • Inregistrări în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001: 2015, SR EN ISO 45001:2018, SA 8000:2014.

Sistemul implică angajamentul deplin atât al conducerii companiei cât și a personalului în asigurarea serviciilor de cea mai înaltă calitate în domeniul infrastructurilor rutiere, de aviație civilă și al protecţiei mediului înconjurător, prin realizarea serviciilor la timp și într-o manieră care implica metode inovatoare pentru optimizarea costurilor.

Audituri de calitate

În vederea determinării conformității Sistemului de Management al Calității/Mediului/SSM, RS implementat în cadrul Consitrans, cu referințele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001: 2015, SR EN ISO 45001:2018 si SA 8000:2014 s-au desfășurat audituri interne pe baza unui program de audit stabilit, luând în considerare starea și importanța proceselor care trebuie auditate, precum și rezultatele auditurilor precedente.