Consitrans se ocupa de toate aspectele de managementul constructiilor care include:

 • Documentație de Precalificare
 • Realizarea Documentaţiilor de Oferta
 • Realizarea Documentaţiilor de Licitatie
 • Caiete de sarcini
 • Realizarea Documentaţiilor de Preconstructie
 • Managementul Costurilor
 • Managementul Contractelor
 • Receptia Finala
 • Raportare Analize Cost-Beneficiu
 • Analize de Risc
 • Controlului Calității
 • Sănătate și Siguranța în Muncă