Consitrans este autorizata și atestată de către urmatoarele autorități:

 

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA – ANCPI

 • Certificat de autorizare pentru executie lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.

 

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA – AFER

 • Autorizatie de Furnizor Feroviar pentru proiectare si consultanta in domeniul infrastructurii feroviare si de metrou
 • Agrement Tehnic Feroviar  – indeplineste conditiile pentru utilizare in domeniul transportului cu metroul.

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

 • Certificate de atestare pentru:

a) Intocmirea studiilor hidrologice

c) Intocmirea studiilor de gospodarire a apelor

d) Elaborarea documentatiilor obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

 

AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA – AACR

 • Certificat de autorizare AAP proiectare,  management de proiect , asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru:
 1. Constructii si obiective noi pentru infrastructura de aerodromuri:

-Suprafete de miscare: piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave, inclusiv pentru heliporturi;

-Echipamente aferente suprafetelor de miscare: instalatii de iluminat si balizaj luminos;

-Suprafete de siguranta: suprafete pavate si inierbate;

-Constructii civile si industriale: statii electrice si posturi de transformare;

-Constructii civile si industriale: terminale pasageri si marfa, turnuri de control, hangare.

 1. Lucrari de mentenanta (reparatii si intretinere) la obiectivele pentru infrastructura de aerodromuri:

-Suprafete pavate (piste, cai de rulare, platforme si acostamente)

Balizaj luminos si instalatii de electroalimentare.

 • Certificat de autorizare AAS pentru lucrari speciale de aeronautica civila (masurarea punctelor de interes aeronautic in Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrari de geodezie, topografie, cadastru si cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare si sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE – MADR

 • Certificat de atestare pentru:

a)  Efectuarea studiilor de teren si de laborator aferente

a.1) studii topografice –cod St;

a.2) studii geotehnice – cod Sg;

a.3) studii hidrologice si hidrogeologice

b)  Elaborarea de proiecte si alte documentatii tehnico-economice

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARI IN DOMENIUL ENERGIEI – ANRE

 • Atestat de tip E1 pentru “proiectare de posturi de transformare, statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate”
 • Atestat de tip D1 pentru“proiectare de linii electrice aeriene si subterane cu orice tensiuni nominale standardizate”
 • Autorizatie destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa tensiune, tip PDSB
 • Autorizatie destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune, tip PDIB.

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA – ISU

 

 • Autorizatie pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
 • Autorizatie pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.
 • Autorizatie pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat.

Consitrans este afiliată la următoarele asociații profesionale și organisme științifice naționale și internaționale:

 • AIPCR – Asociatia profesionala mondiala de drumuri
 • SRGF – Societatea romana de geotehnica si fundatii
 • SIGF – Societatea internationa de geotehnica si fundatii
 • ARG – Asociatia romana de geosintetice
 • AIG – Asociatia internationala de geosintetice
 • AICPS – Asociatia inginerilor constructori proiectanti de structuri