Consitrans este autorizata și atestată de către urmatoarele autorități:

OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

 • Certificat de autorizare Seria RO-B-J, Nr. 0452/19.06.2014 pentru realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, clasa I

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA

 • Autorizatie de Furnizor Feroviar seria AF Nr. 6986/07.06.2016 pentru proiectare si consultanta in domeniul infrastucturii feroviare si de metrou.
 • Agrement Tehnic Feroviar seria AT nr. 429/2016 cu valabilitate 2020.

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR

 • Certificat nr. 31/ 19.07.2017 cu valabilitate 2020, pentru:
  a) intocmirea studiilor hidrologice;
  b) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor;
  c) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.

ASOCIATIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANTI DE STRUCTURI

 • Certificat de membru al Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri – AICPS din anul 2004

AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA

 • Certificat nr. AAP 07/2018 pentru efectuarea de activitati in domeniul aviatiei civile: proiectare si consultanta de specialitate
 • Certificat nr. AAS 07/2018 pentru efectuarea de lucrari speciale de aeronautica civila (masurarea punctelor de interes aeronautic in Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrari de geodezie, topografie, cadastru si cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare si sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian)

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • Atestat Seria Ff nr.253/28.02.2013 pentru efectuarea studiilor de teren si de laborator aferente studiilor topografice, studiilor geotehnice, studiilor hidrologice si hidrogeologice; elaborarea de proiecte si alte documentatii tehnico-economice

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 • Atestat nr.10343/19.08.2014 de tip C1A pentru „proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV – 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV”

Consitrans este afiliată la următoarele asociații profesionale și organisme științifice naționale și internaționale:

 • AIPCR – Asociatia profesionala mondiala de drumuri
 • SRGF – Societatea romana de geotehnica si fundatii
 • SIGF – Societatea internationa de geotehnica si fundatii
 • ARG – Asociatia romana de geosintetice
 • AIG – Asociatia internationala de geosintetice
 • AICPS – Asociatia inginerilor constructori proiectanti de structuri