I. RGPD (GDPR) – Regulamentul General UE pentru Protectia datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor tale este foarte importantă pentru compania noastra. Tocmai de aceea vrem sa-ți aducem la cunoștință că, începând cu data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentului General UE privind Protecția Datelor (GDPR).
Suntem conștienți că informațiile personale îți aparțin, de aceea le stocăm în siguranță și le procesăm cu atenție, respectând legea.
Datele tale vor fi sterse din baza noastra de date la expirarea a 12 luni de la furnizarea lor catre noi.
Siteurile noastre sunt in format HTTPS adica securizate prin certificate SSL. Conturile noastre de e-mail sunt, de asemenea, securizate SSL.

II. TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A PREZENTULUI SITE WEB

Acest document se referă la condițiile de utilizare a website-ul
Utilizând website-ul sunteți de acord cu termenii și condițiile expuse mai jos.

Drepturile utilizatorului
Utilizatorul are dreptul să vizualizeze website-ul, să salveze pagini în format electronic și să tipareasca conținutul pe suport de hârtie exclusiv în scopuri personale, necomerciale.
Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul este de acord să respecte următoarele obligații incluzând (fără a se limita la):

  • să nu utilizeze website-ul în scopuri speculative și să nu genereze oferte false ori frauduloase;
  • să nu reproducă sau să stocheze conținutul website-ului și să nu trimită conținutul acestuia către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației;
  • să nu folosească în scop comercial conținutul prezentului website;
  • să nu înlăture însemnele care semnifică dreptul de autor al Consitrans asupra conținutului.

Prin transmiterea de cereri via formulare de contact, prin transmiterea de cereri via e-mail sau telefonic, utilizatorul accepta in mod explicit si isi exprima acordul, ca datele sale cu caracter personal sa fie colectate si gestionate de catre societatea noastra in vederea transmiterii raspunsului la interpelari.